Tiedon tulevaisuus

Tämä sivusto tuhoutui tekniseen vikaan 11.3.2021 ja on uudelleen pystytetty käyttäen osaa tiedosta, joka saatiin pelastettua.

Tietoa on paljon, ja sitä tulee koko ajan lisää. Nyt käynnissä on kilpajuoksu siitä, kuka keksii, miten järjettömän massan tieto voidaan yhdistää, ja käyttää hyödyllisesti. Tällä hetkellä tavallinen lenkkeilijä mittaa sensoreiden avulla kehonsa toimintaa – tulevaisuudessa hän voinee saada miljoonien mittausten pohjalta luodun, juuri hänelle sopivan harjoitusohjelman.

Tietoon liittyvä keskustelu on ollut vilkasta sekä Suomessa että kansainvälisissä yhteyksissä. Euroopan Unionin datastrategiassaSiirryt toiseen palveluun. tavoitteena on tehdä koko EU:sta johtava datavetoinen yhteiskunta, jossa yhtenäisten datan sisämarkkinoiden luominen mahdollistaisi datan sujuvamman käytön koko EU:n alueella.  

Tiedon määrä lisääntyy huimaa vauhtia. Samalla yhteiskunnan toiminnan yhteydessä syntyvät tietovarannot kasvavat massiivisesti. Tuskin vielä hahmotamme täysin sitä, mitä niiden avulla voidaan tulevaisuudessa saada aikaiseksi.

Tiedon laatu on monitahoinen käsite. Laadulla tarkoitetaan muun muassa tietoaineistojen eheyttä, ajantasaisuutta ja kattavuutta. Lisäksi sillä voidaan viitata esimerkiksi tiedon saatavuuteen. Laatukehikon luomiseen osallistuvien kannattaa yhdessä keskustellen hakea näkemystä siihen, mitä nämä julkishallinnon tietovarantojen osalta tarkoittavat ja mitä kaikkia osa-alueita tiedon laatua arvioitaessa tullaan ottamaan huomioon.  

Analytiikalla ja datan hallinnalla viittaamme kaikkiin niihin teknologioihin, joiden avulla tietoa voidaan jalostaa ja tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle, esimerkiksi

  • Business Intelligence (BI)
  • Esineiden internet ja Teollinen internet (Internet of Things (IoT) ja Industrial Internet of Things, IIoT)
  • Tekoälyyn perustuvat ratkaisut (Artificial Intelligence, AI)
  • Koneoppimiseen perustuvat ratkaisut (Machine Learning, ML)

Todellisuutta tulkitaan havaintoihin perustuvan empiirisen tiedon avulla. Se, miten asiat nyt ovat, ei kuitenkaan määrittele sitä, miten ne voisivat olla. Tulevaisuus rakennetaan sen varaan, mitä pidetään tärkeänä ja mitä ei. Kyse on arvoista ja eettisyydestä; tulevaisuutta voidaan siis tehdä. Mutta millainen tulevaisuus tarjoaa elämisen arvoista elämää? Ja kuinka tehdään todeksi sellaista maailmaa, josta meidän jälkeemme elävät tulevat meitä myönteisesti muistelemaan?