Päivitä kaupunki pyöräteline

Auto- ja linjaoutoliikenne on suurin aihe kun keskustellaan typpioksidien päästölähde ympäristössä jossa ihmiset oleskelevat. Nykyään ongelma on niin suuri että suunnilleen yhtä monta ihmistä kuolevat liikenteen aiheuttamasta ilmansaasteesta kuin liikenneonnettomuuksista.

Typpioksidien lisäksi pakokaasujen monet mikro-osat, renkaiden- ja tienkulumiset ovat hyvin suurena terveyden ongelmana. Autot, linja-autot ja muut ajoneuvot jotka toimivat bensiinin tai dieselin avulla päästävät suuria määriä hiilidioksidia jotka lyhyessä ajassa johtavat suuriin muutoksiin globaaliselle ilmastoinnille. Toinen näkökohta on melu joka myös on suuri ympäristö- ja terveysongelma.

Pyöräliikenteen laajentaminen johtaa hiljaisempaan ja enemmän elävään kaupunkikuvaan, siksi on hyvin tärkeää että niin pitkälle kuin mahdollista siirrymme muiden kulkuneuvojen käyttämiseen jotka eivät saasta ympäristöä.

Kuinka sitten voit tukea ja rohkaista pyöräilyä? Jos omistat yrityksen tai istut johtokunnassa voit rohkaista pyöräilemistä esimerkiksi hankkimalla pyöräteline työpaikalle. Toinen esimerkki on lukittu pyörävarasto.